NARDINI NAPKÖZIOTTHON  
                       
         

    Nardini Napköziotthonunk 1992 óta működik  a Mallersdorf-i Ferences Nővérek fenntartása alatt. Jelenleg 4 vegyes életkorú csoportban 100 gyermeket nevelünk. Napközinket 2006-ban akkreditáltuk. 
    Fontos tényező nevelésünkben az érzelmi biztonság, a derűs, oldott légkör, jó közérzet, nyugalom, érzelmi kiegyensúlyozottság. A különböző nevelési részterületek tevékenységeit /mese-vers, ének-zene, ábrázolás, testnevelés, külső világ tevékeny megismerése/ a témától és a gyermekek életkorától függően szabadon választhatóan, játékba integrálva, vagy kötelező formában, játékosan szervezzük. A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek belső érésük, valamint a családi nevelés, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére elérjék az iskolai munkához szükséges értelmi, testi, lelki és szociális fejlettséget. Logopédus segítségével biztosítjuk a kommunikációs zavarok, beszédhibák javítását. Az egyéni képességek felzárkóztatását fejlesztő-pedagógus támogatja, segíti.
    Az alkalomszerű, életszerű mindennapi tapasztalatoknak tulajdonítunk jelentős szerepet, amelyek természetes módon beépülnek a gyermekek életébe. A vegyes életkorú csoportok nagyszerű lehetőséget biztosítanak számunkra a szociális érzékenységre nevelés terén, illetve a gyermekek fejlődését sajátosan elősegítik.
    Az egyházi év számtalan lehetőséget kínál ünneplésre, közösségi élményre. Az ünneplés örömét átélve erősítjük a keresztény testvériséget. Nevelésünk arra irányul, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által megtanuljon kapni és adni. Az érzelmi kiegyensúlyozottságot nyújtó, biztosító légkörben a gyermek tapasztalja meg, tanulja meg egymás elfogadását, az egészséges önértékelést, a másokkal való törődést. Arra törekszünk, hogy a hitre, a keresztény erkölcsre való nevelésünk az egész napot, az óvodai életet átható folyamat legyen.

    Szeretettel várjuk mindazon családok gyermekeit, akiknek szülei meggyőződéses keresztény életet választanak gyermekeik részére, igénylik és támogatják az óvodánkban folyó nevelőmunkát. 

                                        Napközink honlapja megtekinthető itt: Nardini Napközi

ISTEN FIZESSE MINDENKINEK,
AKI AZ ELMÚLT ÉVBEN TÁMOGATTA
KÖZÖSSÉGÜNKET
ÉS TEVÉKENYSÉGÜNKET
ADÓJA 2% - VAL!